X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tây Phương Tam Thánh

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
.
.
.
.
X