X

Tượng Phật Thuận Duyên

Composite - Nhựa (Mạ Vàng)

.
.
.
.
X