X

Tượng Phật Thuận Duyên

Liên hệ

78 Đường Số 40 – Phường Tân Phong – Quận 7 – Hồ Chí Minh.

0943 777 139 – 0933 449 139

www.facebook.com/thuanduyenshop

www.thuanduyen.com
————————-———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật!

 

.
.
.
.
X