X

Tượng Phật Thuận Duyên

Vòng tay 108 hạt

.
.
.
.
X