X

Tượng Phật Thuận Duyên

Hoa Nghiêm Tam Thánh

NAM MÔ HOA NGHIÊM HỘI THƯƠNG PHẬT BỒ TÁT

0943777139

.
.
.
.