X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm ngồi đài sen

0943777139

.
.
.
.