X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tượng Bồ Tát Quan Âm Bột Đá Viền Vàng Cao Cấp 40cm

Mã sản phẩm: N/A

Chất liệu: Bột đá cao cấp, hoa văn viền vàng 998

Kích thước 16in: Cao 40cm, đường kính đài sen 23cm

Cân nặng: 8kg

Xuất Xứ: Đài Loan

Giá thỉnh:

Kích thước 19in (48cm) 6.600.000

Kích thước 26in (68cm) 14.700.000

Bồ Tát Quán Thế Âm có sức trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

Giá: 5.700.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

Bồ Tát Quán Thế Âm có sức trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay. Tượng Bồ Tát Quan Âm

Tượng Bồ Tát Quan Âm

Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm tuy bề ngoài hiện thân Bồ Tát nhưng bên trong ngầm chứa Phật hạnh. Ẩn bên trong là hạnh nguyện của chư Phật, hành vi của chư Phật. Ðó là lý do Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hóa hiện thân Phật để thuyết pháp cho chúng sanh. Chớ không phải mạo xưng là Phật để dối gạt chúng sanh. Tượng Bồ Tát Quan Âm

Tâm bồ đề của Bồ Tát Quan Âm

Tượng Bồ Tát Quan Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ có Thiên nhãn chiếu thấy, Thiên nhĩ nghe xa. Biết được chúng sanh nào đáng dùng thân Bích-chi Phật để được độ thoát. Thì hiện ra thân Bích-chi Phật để nói pháp Thập Nhị Nhân Duyên cho họ nghe. Như là: “Anh có biết Vô minh là từ đâu mà có không? Chính là từ chỗ một niệm bất giác của anh mà có. Tượng Bồ Tát Quan Âm

Do một niệm bất giác, cho nên trong Như Lai Tạng Tánh của anh phát sanh ra Vô minh. Vô minh là nhân sinh ra hành, hành là nhân sinh ra thức… Ngài dùng thân Bích-chi Phật để nói pháp độ chúng sanh khiến cho họ khai ngộ giác đạo. Sau đó mới dạy chúng sanh phát tâm Bồ-đề.

Tượng Bồ Tát Quan Âm Tượng Bồ Tát Quan Âm

Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là để cầu nguyện cho hết thảy nạn dân trên toàn thế giới. Khiến họ rời xa cái khổ, thoát mọi khổ ách để có được an lạc.

Làm thế nào rời xa cái khổ? Vậy đừng tự mình tạo ra địa ngục nữa, đừng khó chịu với người ta nữa. Nếu thành tâm niệm, ắt sẽ cứu được nhiều thêm một vài người. Nếu không thành tâm niệm, sẽ cứu ít đi một vài người.

Tượng Bồ Tát Quan Âm Tượng Bồ Tát Quan Âm

Mỗi ngày chúng ta đều vì những chúng sanh khổ não mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người nên tinh tấn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chớ nên lười biếng cầu nhàn, thiếu lòng từ bi.

Có cầu tất có ứng

Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát không phải vì bản thân mình, mà vì muốn cứu các nạn dân. Chúng ta lấy tông chỉ này để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất định sẽ có được sự cảm ứng rất lớn lao.

Tượng Bồ Tát Quan Âm

Do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, mình bị nghèo thiếu, bất hạnh, khinh chê… Nên quý vị hãy thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của Ngài. Quý vị sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì Ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội.” Tượng Bồ Tát Quan Âm

Quán Thế Âm Bồ Tát không chỉ tầm thanh cứu khổ mà còn bảo vệ an toàn cho chúng sanh. Là nơi nương tựa của chúng sanh. Quý vị hãy chân tâm thành ý mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thêm một người niệm là thêm một phần sức mạnh. Thêm một phần sức mạnh, là thế giới có thêm một nơi hòa bình, đây là công đức rất quan trọng.

Xem video về tượng Quan Âm trên youtube:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Bồ Tát Quan Âm Bột Đá Viền Vàng Cao Cấp 40cm”
.
.
.
.
X