X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tôn Tượng Dược Sư Phật bột đá thạch anh viền vàng 68cm

Mã sản phẩm: N/A

Chất liệu: Bột đá thạch anh đế sen mạ vàng 998, y áo hoa văn viền vàng.

Kích thước 26in: Cao tổng 68cm, cao thân tượng 52cm, đường kính đế 8 cạnh 50cm

Cân nặng: 40kg

Xuất xứ: Đài Loan

Kích thước 19in: Cao 50cm giá thỉnh 10.650.000 vnđ

Kích thước 36in: Cao 88cm giá thỉnh 39.800.000 vnđ


Từ bi là một sức mạnh thiêng liêng, siêu việt đưa đến Trí Tuệ. Nhưng Trí Tuệ là gì? Trí Tuệ là ngọn đuốc sáng giúp cho chúng ta xóa bỏ Vô minh. Xoá bỏ Vô minh tức là đạt được Giác ngộ. Đạt được Giác ngộ tức là thành Phật.

Giá: 22.800.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở thế giới Lưu Ly nơi phương Đông. Có thể giúp chúng ta tăng phước tăng thọ, tiêu trừ tai nạn. Còn Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây. Có thể tiếp dẫn chúng ta mang theo nghiệp mà sanh về thế giới Cực lạc. “Hoa nở liền trông thấy Phật, ngộ được pháp Vô sanh nhẫn.” Tượng Dược Sư Phật

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Trong bài Nhị Phật Chú có câu:
“Nhị Phật diễn hóa tại Ta-bà,
Đông A-súc, Tây Di-đà”.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Hai câu này nghĩa là Phật A-súc, tức Phật Dược Sư và Phật Di Đà. Đều giáo hóa chúng sanh tại thế giới Ta-bà. Hai vị Phật, một vị ở phương Đông, một vị ở phương Tây. Nhưng cả hai đều có nhân duyên rất sâu đậm với chúng ta nơi cõi Ta-bà. Do đó Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Còn Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật chính là A Di Đà Như Lai. Tượng Dược Sư Phật

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ-đề. Nếu có thân gái, thấy trăm khổ não, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi. Thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng Bồ-đề. Tượng Dược Sư Phật

Ta đi trên con đường Đức Phật đã đi, con đường ấy là giới định tuệ. Con đường này trong quá khứ các bậc Bồ Tát đã đi. Hiện tại các vị Bồ tát đang đi, vị lai các vị Bồ tát cũng sẽ đi. Và các bậc Thánh trí Thanh văn trong ba đời và mười phương cũng đều đi như thế.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Pháp là Định, Phật là Tuệ

Đi bằng con đường này thì nhất định ta sẽ vượt qua những chướng ngại của phiền não. Và vô minh ở nơi tâm ta, từ ngoại tướng đến nội tâm. Khiến các thân hành, ngữ hành và tâm hành luôn luôn thanh tịnh.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Biết bao nhiêu người đến ngồi dưới hiên chùa, tiếc nuối. Giá mà biết được những câu kinh sớm hơn, để không phải oằn vai gánh mãi nỗi buồn. Cầm nhiều câu kinh trong tay nhưng không cất được câu kinh vào lòng lại bị phiền não đánh gục.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Ba nghiệp đạo của thân, ngữ và ý thanh tịnh, ta có an lạc ngay trong cuộc sống này. Ta có sự tự do trong mọi hành xử, có thảnh thơi ngay giữa sinh và diệt, giữa có và không. Giữa cố chấp và buông xả, giữa ràng buộc và tự do và giữa đôi bờ sinh tử.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Tăng là giới; Pháp là định; Phật là tuệ. Giới định tuệ là những phẩm tính căn bản tạo thành Phật – Pháp – Tăng. Phật luôn luôn ở trong trạng thái thiền định thuần nhất. Nên các loại phiền não và vô minh hoàn toàn bị nhiếp phục và đoạn tận.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Từ đó giới đức thành tựu và phát sinh. Khiến trí phát sinh, tuệ phát sinh, minh phát sinh và giác phát sinh. Trí tuệ, minh giác viên mãn gọi là Phật, là phong cách và hiệu quả chuyển vận pháp luân của Phật.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Xem video Tôn Tượng Phật Dược Sư trên youtube:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tôn Tượng Dược Sư Phật bột đá thạch anh viền vàng 68cm”
.
.
.
.
X