X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thế phật đài loan

.
.
.
.
X