X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tượng Dược Sư 7 thế tay bằng bột đá khoáng trắng 40cm

Mã sản phẩm: N/A

Chất Liệu: Bột đá khoáng trắng

Kích thước 1 tượng: Cao 40cm, ngang 27cm, sâu 27cm

Cân nặng 1 tượng: 11kg.

Xuất xứ: Đài Loan

  • Tượng 10in (cao 25cm): 10.300.000vnđ/bộ
  • Tượng 12in (cao 30cm): 13.450.000vnđ/bộ
  • Tượng 16in (cao 40cm): 23.500.000vnđ/bộ
  • Tượng 19in (cao 49cm): 34.450.000vnđ/bộ
  • Tượng 36in (cao 88cm): 88.700.000vnđ/bộ

Bên ngoài Tôn tượng được bao bọc lớp Nano. Nhằm giúp bảo vệ tượng qua nhiều thời gian không bị ảnh hưởng tác động của môi trường.

Tượng được chế tác tỉ mỉ, sự khéo léo của các nghệ nhân tạo nên tôn tượng thật sự có “hồn”.
Diệu tướng thể hiện sự uy nghiêm nhưng đậm lòng từ bi qua nụ cười và ánh mắt của các Ngài.

Giá: 23.500.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

Xem video về tượng Phật Dược Sư 7 thế tay bằng bột đá.

Đức Phật Dược Sư, danh hiệu đầy đủ là: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Là giáo chủ của Thế Giới Tịnh Lưu Ly ở Phương Đông. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Một niệm sân hận nổi lên, thì ngàn vạn cửa chướng ngại mở ra”. Cần có tâm không sân hận thì lúc đối diện nghịch cảnh mới không khởi tâm gây hại. Dược Sư 7 thế tay

tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Dược Sư 7 thế tay

Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ-đề. Nếu có những hữu tình tu hành tà đạo thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ-đề. Còn nếu tu hành hạnh Thanh văn, Độc giác thì đều an lập nơi pháp Đại thừa. Dược Sư 7 thế tay

tượng Phật 7 thế tay

Dược Sư 7 thế tay

Ngài nguyện cho hết thảy các loài hữu tình bỏ tà quy chánh, bỏ mê về giác, lìa khổ hưởng vui. Nguyện cho ai tu Tiểu thừa đều hướng về Đại thừa. Phát tâm Bồ-đề chân chính để tương lai thành tựu quả Phật. Ngài nguyện rằng: “Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ-đề”. Tức là khi phát nguyện thì Ngài chưa thành Phật. Ngài nói về đời sau này, khi Ngài chứng quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Phật Dược Sư 7 thế tay

“Nếu có những hữu tình” đây là bao quát hết thảy các chúng sanh. Chúng sanh, kẻ có chánh tri chánh kiến rất ít, mà kẻ có tà tri tà kiến thì lại rất nhiều. Nói đến chánh pháp, ít người thông hiểu, chịu tiếp thu và thực hành.

“Thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ-đề”. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cố gắng dùng các pháp phương tiện. Khiến họ bỏ đường mê để quay về lối giác, bỏ tà quy chánh, dứt đường sanh tử. Phát tâm Bồ-đề rộng lớn, an trú trong đạo Bồ-đề. An trú nghĩa là bỏ tà quy chánh, không còn trở lại đường tà để an ổn trú nơi đường giác.

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Đường giác là đường trí huệ. Quý vị có trí huệ, quý vị sẽ đi con đường chánh pháp. Quý vị không có trí huệ, ngu si quý vị sẽ đi vào con đường của loại bàng môn, ngoại đạo. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng phương tiện đưa ta quay về đường chân chánh của Phật giáo.

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

“Còn nếu tu hành hạnh Thanh văn, Độc giác”. Thanh văn là những pháp Tứ đế, gồm các món Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Còn Độc giác là chỉ về pháp tu Thập nhị nhân duyên.

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Pháp đó tóm tắt như sau: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử.

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Hết thảy chúng sanh đều do mười hai nhân duyên này mà sanh, do mười hai nhân duyên này mà diệt. Như trong câu: “các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt; sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui”.

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay

Tức là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp; sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nếu chứng ngộ được pháp tu mười hai nhân duyên, tức bỏ mê quay về giác. Sau đó bỏ tiểu mà hướng tới đại, bỏ tiểu mà hướng tới đại chính là tu pháp môn Lục độ.

.
.
.
.
X