X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cưỡi đế thính bằng bột đá thạch anh

Mã sản phẩm: N/A

Chất liệu: Bột đá thạch anh viền vàng phủ nano

Kích thước: Cao thân tượng chưa lá hào quang 60cm, cao tổng cả lá hào quang 82cm. Chiều ngang đế 62cm chiều sâu đế 31cm,

Cân nặng: 31kg

Xuất Xứ: Đài Loan

Khi chúng ta biết rõ về hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta sẽ phát được tâm lượng rộng lớn, cùng với Ngài cứu độ chúng sanh khổ nạn. Chúng ta học tập theo Ngài, bắt đầu từ việc Hiếu đạo. Bắt đầu từ Hiếu Kính Cha Mẹ, sau đó mở rộng dần dần tâm lượng. Hiếu kính với hết thảy chúng sanh, noi gương Ngài Địa Tạng. Tận tâm tận lực đi phụng hiến cho xã hội đại chúng. Đó chính là chúng ta thực tiễn kinh Địa Tạng.

Giá: 16.150.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

1. Tìm hiểu tượng Địa Tạng Bồ Tát

Hiện nay, khi chúng ta bước vào bất kỳ một ngồi chùa nào tại Việt Nam. Chúng ta thường thấy thờ một pho tượng hình dáng một người xuất gia. Đầu đội mũ (hoặc không đội mũ), vẻ mặt từ bi, một tay cầm tích trượng, một tay cầm quả cầu lửa. Đó chính là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tượng Địa Tạng Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi trên Đế Thính

Bộ kinh nói rõ nhất về Địa Tạng Vương Bồ Tát là Bộ “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”. Trong Kinh Đức Phật có nói rõ từ khi Ngài tu nhân cho đến khi thành quả vị Bồ Tát như thế nào.

Địa Tạng Vương Bồ Tát mang nhiều ý nghĩa lớn lao cả trong đạo Phật và trong cuộc sống. Đó chính là lý do mà pho tượng này không chỉ được các ngôi chùa mà kể cả nhiều gia đình thỉnh về thờ.

Tượng Địa Tạng Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cưỡi Đế Thính

Tượng Địa Tạng Bồ Tát

Tượng Phật Địa Tạng ngồi trên Đế Thính

2. Ý nghĩa tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là bộ kinh căn bản cho người tu học Phật Pháp.

Đây là bộ kinh nói căn bản về Hiếu Đạo. Là bộ kinh căn bản giúp xây dựng nền tảng của người tu học, đó là nền tảng Tâm Địa. Tâm Địa đúng đắn thì tu học sẽ đúng đắn.

Kinh Phật có câu “Dốc lòng niệm tụng Bồ Tát Địa Tạng hoặc lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn, chứa góp nhân vô lượng. Không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước. Không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì…”

3. Ý nghĩa tượng Phật Địa Tạng trong cuộc sống

Trong Kinh có nói, Địa Tạng Bồ Tát lúc còn tu nhân, đã nhiều đời nhiều kiếp không ngừng nghỉ vì bố mẹ mà phát thệ nguyện rộng lớn. Thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn, cho đến khi họ thành Phật mới thôi. “Địa ngục chẳng trống không, tôi chẳng thành Phật”. Vì phát nguyện như vậy, nên bây giờ đã có vô lượng vô biên chúng sanh được Ngài độ thoát. Đã tu thành Phật đạo, đã thành Phật rồi nhưng Ngài vẫn còn ở địa vị Bồ Tát.

.
.
.
.
X