X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng ta bà tam thánh đài loan

.
.
.
.
X