X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật di lặc bằng bột đá

.
.
.
.
X