X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ tượng tam thế phật ngồi dát vàng

.
.
.
.
X