X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tượng Tam Thế Phật đẹp ngồi bằng sứ hoa văn vẽ màu 50cm

Mã sản phẩm: N/A

Chất liệu: Sứ cao cấp vẽ màu khoáng thủ công nên rất bền màu.

Kích thước: Cao tổng 50cm, ngang và sâu 28cm (1 tượng)

Cân nặng: 6kg/ 1 tượng.

Tượng cao (16in) 40cm 8.100.000/1 bộ

Phật Bồ Tát có trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

Giá: 10.800.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

Xem video về tượng Tam Thế Phật đẹp ngồi bằng sứ trên youtube:

Đạo Phật là đạo giải thoát. Có nghĩa là mục đích tối thượng của đạo Phật là giải phóng con người khỏi sinh tử luân hồi. Giải phóng không phải là sự trốn chạy mà là sự giác ngộ. Khi giác ngộ rồi cần tinh tiến thực hành theo phương pháp (Đạo Đế) của đạo Phật. Để đoạn trừ phiền não, tự giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sinh.

Tượng Tam Thế Phật đẹp

Tượng Tam Thế Phật đẹp bằng sứ

1.Phật A Di Đà

A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là Đức Phật A Di Đà có thọ mạng lâu dài không thể tính kể. Thọ mạng lâu dài biểu thị công năng thiền định của Phật A Di Đà là vô tận. Vô lượng quang nghĩa là Đức Phật A Di Đà có ánh sáng vô lượng.

Tượng Tam Thế Phật đẹp Tượng Tam Thế Phật đẹp Tượng Tam Thế Phật đẹp

Danh xưng A Di Đà có ý nghĩa vô lượng giới, định và tuệ. Mà giới, định, tuệ là pháp môn tu hành căn bản của đạo Phật. Công đức vô lượng biểu thị Phật A Di Đà có giới đức vô biên, vô cùng tận. Hào quang thì chói sáng khắp mười phương pháp giới. Ánh sáng vô lượng biểu thị Phật A Di Đà có trí tuệ vô lượng.

Tượng Tam Thế Phật đẹp

2.Quán Thế Âm Bồ Tát

Từ kiếp xa xưa Ngài gặp Đức Quán m Như Lai giáo hóa tu được phép “Nhĩ căn viên thông”. Nghĩa là từ theo tánh nghe, nghe tiếng của từ tâm. Ngộ được tánh nghe, nghe khắp suốt cả mười phương, không nhiễm không trượt. Đức Quán Âm Như Lai thọ ký cho Ngài đồng hiệu là Quán Thế Âm.

Tượng Tam Thế Phật đẹp

Tượng Tam Thế Phật đẹp (Quan Âm, Phật A Di Đà, Đại Thế Chí)

Tượng Tam Thế Phật đẹp Tượng Tam Thế Phật đẹp

Quán Thế m là hình ảnh của đại từ đại bi, của tình thương bao la, vì bi nguyện độ sinh. Ngài là vị Bồ Tát tu hành đã nhiều kiếp theo hạnh đại bi cứu khổ chúng sanh. Mà khởi lòng đại bi, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sanh được an lạc.

3.Đại Thế Chí Bồ Tát

Ngài đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà, cổ đeo chuỗi anh lạc và tay cầm hoa sen xanh. Hoa sen xanh tượng trưng cho tâm định như gương, thanh tịnh như nước lặng. Bồ Tát biểu trưng năng lực người tu không bị khuất phục bởi danh lợi và ngũ dục. Không làm ô nhiễm, như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Tượng Tam Thế Phật đẹp Tượng Tam Thế Phật đẹp

Hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc về tâm thức, hạnh tu tâm dưỡng tính đi đến giải thoát. Tu theo Bồ Tát đạo, trước tiên phải tu tập thiền định để có được trí tuệ, giác ngộ, giải thoát. Sau đó là phát đại nguyện độ tận tất cả chúng sinh đều được an trụ trong cảnh giới chư Phật.

Tượng Tam Thế Phật đẹp Tượng Tam Thế Phật đẹp

Thế gian còn lao khổ, Ngài Đại Thế Chí còn miệt mài cứu độ chúng sinh tiến tới cõi Niết Bàn. Cách thỉnh nguyện tốt nhất, hiệu quả nhất chính là học tập đại hùng đại lực đại từ bi của Ngài.

Luôn giữ vững lập trường tu hành, trọn vẹn tinh thần hoằng pháp sẽ còn đẩy lui phiền não khổ sở. Không những để bản thân giác ngộ mà còn giác ngộ những người xung quanh để ngày càng an lạc hơn.

.
.
.
.
X