X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay bằng lưu ly cao cấp 20cm

Mã sản phẩm: N/A

Chất liệu: Đá lưu ly cao cấp

Kích thước: cao 20cm, ngang 15cm, sâu 14cm

Cân nặng: 3kg/ 1 tượng

Tượng cao 30cm: 63.000.000vnđ/bộ (tượng nặng: 10kg/1 tượng)


Phật Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh. (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Giá: 18.300.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

Xem video về mẫu tượng Phật Dược Sư 7 thế tay trên youtube:

Dược Sư Như Lai gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép. “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly. Tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay

Dược Sư Lưu Ly Quang có lời nguyện. Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thì tự thân ta sáng trưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng vô số vô biên thế giới. Có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ tùy hình, trang nghiêm thân ta. Khiến cho các loài hữu tình đều được như ta không khác.

Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay

Phật Dược Sư 7 thế tay Lưu Ly

Ngài nói Ngài hy vọng rằng trong đời tương lai, khi Ngài chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tức là thành quả vị Phật. Lúc đó “tự thân ta sáng trưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng vô số vô biên thế giới.” Thân Ngài sẽ sáng chói, rực rỡ, chiếu soi tới tận vô lượng, vô số, vô biên thế giới. “Có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ tùy hình, trang nghiêm thân ta.” Khi ấy, có đủ cả ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp, trang nghiêm trên thân Ngài.

Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay

“Khiến cho các loài hữu tình đều được như ta không khác.” “Khiến cho hết thảy các loài hữu tình cũng được như ta, không khác.” Tức là thân hình của chúng hữu tình cũng đủ các tướng trang nghiêm như ta. Và cũng sáng trưng chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên thế giới.

Nguyện lực của ta là như vậy đó, ta không muốn chỉ riêng mình thành Phật, riêng mình sáng trưng. Mà muốn rằng các chúng sanh được ta chiếu soi tới cũng sẽ có được thân thể giống như ta.

Nhân vì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đã có lời phát nguyện đó. Cho nên ngày nay khi nghe tới công đức bản nguyện này. Chúng ta thấy được cơ hội có thể có được một tấm thân sáng trưng như Ngài. Chúng ta không nên tự coi thường mình.

Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay

Quý vị bảo rằng quý vị chẳng cần có thân thể sáng chói. Sáng hay không sáng cũng chẳng có ích lợi gì. Vậy chớ thân hình không sáng thì có ích lợi hay sao?

Phật Dược Sư là đại y vương

Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay

Thực hành Phật Dược Sư là một phương pháp chữa bệnh cho chính chúng ta và cho những người khác. Và để vượt qua được tâm bệnh là chấp trước, hận thù và vô minh. Nếu chúng ta dựa vào Đức Phật Dược Sư bằng niềm tin thuần túy. Chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phước đức với những thành quả này.

Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay

Chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã từng lập vô lượng vô biên nguyện lớn. Để lợi ích cho chúng sanh, tới khi các Ngài thành Phật thì các nguyện lực đó đều thành hiện thực. Do đó hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được thâu nhiếp.

Phật Dược Sư 7 thế tay

Do nguyện ý của Ngài là muốn giúp đỡ các chúng sanh. Mặc dù chúng sanh bị vô minh che lấp, nhưng tri giác của họ có thể cảm nhận được nhân duyên này.

Phật Dược Sư 7 thế tay Phật Dược Sư 7 thế tay

Nguyện lực có thể ví như cục đá nam châm, còn chúng sanh ví như chất sắt. Nguyện lực lớn thì sức hút mạnh, khiến cho bao nhiêu chúng sanh trong khắp mười phương. Dầu nghiệp chướng nặng nề đến chừng nào, cũng đều bị nguyện lực thu hút.

.
.
.
.
X