X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thế phật bằng sứ

.
.
.
.
X