X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật di đà vẽ gấm

.
.
.
.
X