X

Tượng Phật Thuận Duyên

trụ đá thạch anh tự nhiên

.
.
.
.
X