X

Tượng Phật Thuận Duyên

tinh thể đá thạch anh

.
.
.
.
X