X

Tượng Phật Thuận Duyên

sen đồng mạ vàng

.
.
.
.
X