X

Tượng Phật Thuận Duyên

lọ hoa sen đồng

.
.
.
.
X