X

Tượng Phật Thuận Duyên

Hoa sen đồng mạ vàng

.
.
.
.
X