X

Tượng Phật Thuận Duyên

chậu hoa sen đồng

.
.
.
.
X