X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ tượng tây phương tam thánh dát vàng

.
.
.
.
X