X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng nhựa cốt sợi thủy tinh vẽ màu 68cm

Mã sản phẩm: N/A

Chất Liệu: Composite (nhựa cốt sợi thủy tinh) vẽ màu cao cấp

Kích thước: Cao tổng 68cm, ngang và sâu 39cm. Thân tượng cao 50cm

Cân nặng: 10kg

Tượng Bồ Tát Địa Tạng có diện tượng đẹp, thể hiện được tướng hảo của Ngài Địa Tạng. Điều này sẽ giúp cho người chiêm bái sinh được tâm hoan hỉ.

Giá: 5.500.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

Xem video về tượng Địa Tạng bồ tát trên youtube:

Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh trong thế giới Ta bà. Ngài là vị Bồ Tát được Đức Phật giao phó trọng trách. Làm giáo chủ cõi Ta bà trong khoảng thời gian Đức Thế Tôn nhập diệt.

Tượng Địa Tạng Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng composite

Danh xưng Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt nguồn từ đâu?

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Địa Tạng Bồ Tát được phiên âm từ tiếng Phạn. Danh xưng này toát lên lòng từ bi và nguyện lực vững vàng của Ngài trên con đường tu Phật. Ngài mong muốn độ hóa chúng sinh và đưa con người thoát khỏi bể khổ địa ngục. Địa là dày chắc, Tạng là đủ chứa. Địa Tạng là sâu dày, đủ chứa muôn vàn khổ đau của chúng sanh.

Địa Tạng Bồ Tát

Ngài là người có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh, gánh trọng trách giáo chủ toàn cõi. Điều này đã chứng tỏ sức mạnh và đức độ của Ngài. Địa Tạng Vương Bồ Tát có lòng cảm hóa chúng sanh. Từ bi cùng với phẩm chất đạo hạnh tu hành ít ai bì kịp ở cõi trần. Nhờ vậy, Ngài mới có thể đứng ra thuyết giảng Phật pháp, dẫn dắt chúng sanh đến cõi Phật.

Bồ Tát Địa Tạng trong khi hành Bồ tát đạo đã phát thệ nguyện vĩ đại. “Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề. Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”. Bồ Tát với trí tuệ rộng lớn như hư không và lòng từ bi bao la ngập tràn vô tận. Ngài luôn thấy tất cả chúng sanh là cha mẹ trong hiện tại và chư Phật trong vị lai.

Vì thế, trong khi hành Bồ tát đạo, Ngài đã phát thệ nguyện độ hết nỗi khổ chúng sanh. Khi nào trên cuộc đời này không còn một chúng sanh đau khổ, đều thành tựu Phật đạo. Ngài mới yên tâm thọ dụng cảnh giới Niết bàn, hạnh nguyện độ sanh vô lượng vĩ đại của Ngài.

Sức mạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát

“Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề. Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”. Có phát lập được thệ nguyện như thế, mới có thể biến Ta bà thành Tịnh độ. Khiến tất cả phàm phu đều thành tựu quả vị Vô thượng Bồ đề. Và để báo đáp thâm ân của Ngài trong muôn một.

Địa Tạng Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng composite

Địa Tạng Bồ Tát

Bồ tát Địa Tạng thì có nguyện lực lớn. Ngài không đành lòng trông thấy các chúng sanh chịu khổ. Bất kể lúc nào, người nào nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghĩ đến việc Ngài đã vì mẹ mà vĩnh viễn ở địa ngục, thương xót hết thảy chúng sinh.

Chúng ta coi hết thảy chúng sinh như cha mẹ thì trong lòng đều kính trọng. Đều bất giác nghĩ đến cha mẹ mình, trong lòng liền nảy sinh niệm đầu tận hiếu. Và đều thành kính đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát

Nhờ nguyện lực lớn của Ngài. Nếu chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, tán thán danh hiệu. Ngài sẽ dùng thần lực dẫn dắt chúng ta chóng thành Phật quả.

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát.

.
.
.
.
X