X

Tượng Phật Thuận Duyên

Đèn cúng Phật hoa sen lưu ly sáng đổi màu bình hợp kim 74cm

Mã sản phẩm: N/A

Chất liệu: Bình hợp kim, hoa lưu ly

Kích thước: Cao tổng 74cm (13 bông), đường kính các nhánh hoa 35cm, chiều cao bình hoa 20cm.

Cân nặng: 5.5kg/1 bình

Bình 9 bông cao 65cm giá thỉnh: 5.900.000/cặp

Bình 7 bông cao 55cm giá thỉnh: 4.700.000/cặp

Bình 17 bông cao 100cm giá thỉnh: 9.350.000/cặp

Ý nghĩa cúng đèn với bản tâm thanh tịnh, mồi ánh sáng trí tuệ từ ngọn đuốc Phật Pháp. Ngoài ra, không cầu xin gì riêng cho cái tôi, tức là cái bản ngã. Không đòi hỏi Chư Phật phải ban cho mình gì cả và cũng không tính toán hơn thua danh lợi. Đó mới là tấm lòng cúng dường Phật Pháp trong sáng thanh tịnh.

Giá: 6.950.000 

*Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT.

Số lượng:

1
  • Ấn phẩm chọn lọc kỹ.
  • Giao hàng tận nơi toàn quốc.
  • Kiểm tra hàng xong mới thanh toán.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu quý khách.
Thông tin sản phẩm

Chúng ta thờ lạy và cúng Phật là do lòng tri ân sâu xa của chúng ta. Đối với bậc đã hy sinh tất cả hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng sanh. Nhắc nhở chúng ta, Phật luôn luôn có trước mắt và gương mẫu hoàn toàn chân, thiện, mỹ để noi theo. Sự thờ lạy và cúng Phật, nếu thực hành một cách thành tâm, thiện chí và đúng ý nghĩa. Sẽ đem lại cho người rất nhiều lợi ích trong hiện tại và vị lai. Đèn cúng Phật hoa sen

Đèn cúng Phật hoa sen lưu ly

Đèn cúng Phật hoa sen

Trong hiện tại, mỗi chúng ta và gia đình chúng ta. Bao giờ cũng như sống trong bầu không khí sáng lạn, trong ảnh hưởng tốt lành, đạo vị của Chư Phật. Chúng ta luôn luôn sống trong nghiêm chỉnh, trong lễ nghi, trên thuận dưới hòa. Đèn cúng Phật hoa sen

Với mỗi ý nghĩ, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta. Đều được đôi mắt sáng suốt của Ðức Phật soi xuống. Chúng ta không dám sống bừa bãi, làm xằng, nghĩ quấy. Khi Ðức Phật đang ngự trị trong gia đình và trong lòng mỗi chúng ta. Đèn cúng Phật hoa sen

Đèn cúng Phật hoa sen

Đèn cúng Phật hoa sen

Phật tâm Phật tánh

Ngọn đèn trí tuệ tượng trưng “Phật tâm Phật tánh” sáng suốt của mỗi con người. Ai cũng có sẵn, bình đẳng, không có biệt trừ. Chỉ có phàm phu mới có tâm phân biệt giai cấp, sang hèn, hơn thua, so đo, nên sanh phiền não.

Đèn cúng Phật hoa sen

Nhìn chung đèn trí tuệ vốn do tâm tạo, đường lành dữ đều vào Phật duyên. Cậy nhờ bí mật gia trì, bèn khiến quang minh soi thấu. Trong cõi u minh hiện lên bầu trời quang đăng, trước đài hoa thơm hiện ra chơn tướng niết bàn.

Phật quang vừa chiếu địa ngục tối lui, thắp lên ngọn đèn trí tuệ cháy mãi không cùng. Tiêu trừ nghiệp chướng, ba đường dứt hẳn, mau chứng quả vị bốn hiền. Đó là công đức và ý nghĩa thắp đèn.

Ý nghĩa cúng đèn với bản tâm thanh tịnh, mồi ánh sáng trí tuệ từ ngọn đuốc Phật Pháp. Ngoài ra, không cầu xin gì riêng cho cái tôi, tức là cái bản ngã. Không đòi hỏi Chư Phật phải ban cho mình gì cả và cũng không tính toán hơn thua danh lợi.

Đèn cúng Phật hoa sen

Đó mới là tấm lòng cúng dường Phật Pháp trong sáng thanh tịnh. Vì người không vì riêng cá nhân mình, gia đình mình hay gọi là cúng dường ba la mật. Cho nên tương ứng với tâm của Chư Phật và Chư Bồ tát. Ngọn đèn công đức, đầy đủ từ bi trí tuệ đó cháy mãi với thời gian.

Đèn cúng Phật hoa sen

Đèn cúng Phật hoa sen

Ngọn đèn công đức

Ngọn đèn thế tục thì tượng trưng sự giàu có phô trương, của cải sang giàu, phước báu. Nhưng khi hưởng hết, hoặc cuối cuộc đời rồi cũng phải buông xuôi, mất đi tất cả theo luật vô thường.

Con người thế gian khi cúng đèn với tâm cầu xin hưởng phước. Luôn cầu mong và đòi hỏi được giàu sang, an nhàn cho riêng bản thân từ nơi Chư Phật, Bồ Tát. Thì chỉ được phước hữu lậu trong thời gian ngắn ngủi.

Đèn cúng Phật hoa sen

Đèn thế tục còn lắm phiền não, tham lam và ích kỷ thì không thể cháy sáng lâu dài được. Đó là những phước báo rất ít ỏi khiến cho con người trôi lăn mãi trong luân hồi lục đạo.

Đèn cúng Phật hoa sen

Người tu học đạo phải trải lòng cao thượng rộng lớn: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Trong khi cúng dường hoa, trái, nhang, đèn. Nên phát tâm cầu giác ngộ Chánh Pháp hiện đời cho mình và tất cả chúng sanh, đều thành Phật đạo. Tu tâm sửa tánh, không khinh người, giúp đời hành thiện, tha thứ bao dung. Đó là hạnh nguyện đúng chánh pháp của người phát tâm tu theo Phật, hành Bồ Tát đạo.

Xem video trên youtube về Đèn cúng Phật hoa sen lưu ly.

.
.
.
.
X