X

Tượng Phật Thuận Duyên

vòng tay trầm tốc kiến

.
.
.
.
X