X

Tượng Phật Thuận Duyên

uế tích kim cang bằng composite

.
.
.
.
X