X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thánh có hào quang nhỏ

.
.
.
.
X