X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm ngồi bằng đồng mạ vàng

.
.
.
.
X