X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm đứng bằng đồng mạ vàng

.
.
.
.
X