X

Tượng Phật Thuận Duyên

Tượng Phật thích ca đá bạch ngọc vẽ gấm

.
.
.
.
X