X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật di đà gỗ ngồi

.
.
.
.
X