X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật bằng gỗ đài loan

.
.
.
.
X