X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật bà quan âm bằng sứ

.
.
.
.
X