X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật a di đà hoa văn vẽ gấm

.
.
.
.
X