X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng ông địa thần tài viền vàng

.
.
.
.
X