X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng đông phương tam thánh lưu ly

0943777139

.
.
.
.