X

Tượng Phật Thuận Duyên

tràng phan bằng nhôm

.
.
.
.
X