X

Tượng Phật Thuận Duyên

tháp xá lợi thủy tinh 2 tầng

.
.
.
.
X