X

Tượng Phật Thuận Duyên

tháp thờ xá lợi trong suốt

.
.
.
.
X