X

Tượng Phật Thuận Duyên

tài địa viền vàng

.
.
.
.
X