X

Tượng Phật Thuận Duyên

quan âm tự tại gốm shinwa

.
.
.
.
X