X

Tượng Phật Thuận Duyên

Phật Thích Ca đá thạch anh

.
.
.
.
X