X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật đản sanh bột đá

.
.
.
.
X