X

Tượng Phật Thuận Duyên

nụ trầm hương thuận duyên

.
.
.
.
X