X

Tượng Phật Thuận Duyên

kim cương thượng sư liên hoa sinh

.
.
.
.
X