X

Tượng Phật Thuận Duyên

dược sư phật bằng đồng

.
.
.
.
X