X

Tượng Phật Thuận Duyên

di lặc cầm gậy như ý

.
.
.
.
X